صادرات نوتریکا

صادرات

  • اعطای نمایندگی انحصاری به مشتریان در هر کشور و خودداری از صادرات پراکنده و ایجاد رقابت کاذب میان مشتریان در یک کشور واحد
  • صادرات بهترین محصولات با رقابتی‌ترین قیمت
  • ارتباط نزدیک، صمیمانه و آنلاین با مشتریان جهت ارایه خدمات به ۴ زبان محاوره‌ای منطقه
  • حضور متداوم در کنار نمایندگان کشورهای مقصد جهت بررسی روند و مشکلات فروش و تلاش در راستای از بین بردن مشکالت و موانع فروش